PGE VIVE KIELCE

Profile

BANK SPÓŁDZIELCZY W KIELCACH

Bank Spółdzielczy w Kielcach jest jednym z najstarszych banków spółdzielczych w Polsce. Od ponad stu lat prowadzi swą działalność ii jest ściśle związany z Regionem Świętokrzyskim. Wysoko wykwalifikowana i profesjonalna kadra ściśle współpracuje pracująca ze środowiskiem lokalnym, a także szeroka oferta produktów i usług finansowych pozwala na realizowanie celów strategicznych Banku.

 

W stale rozwijanej ofercie, dostosowywanej do lokalnych potrzeb Klientów Indywidualnych, Rolników, Małych i Średnich Przedsiębiorców, Jednostek Samorządu Terytorialnego Bank proponuje: konta bieżące i pomocnicze, rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe rachunki rolników indywidualnych, lokaty o atrakcyjnym oprocentowaniu, kredyty preferencyjne i komercyjne, pożyczki gotówkowe, gwarancje, poręczenia, faktoring, bankowość elektroniczna, obsługę walutowa, karty płatnicze, siec całodobowych bankomatów

Ankieta kibica