PGE VIVE KIELCE

Profile

WODOCIĄGI KIELECKIE

Historia Wodociągów Kieleckich sięga 1929 roku.  Spółka zarządza gospodarką wodno – ściekową i komunalną na terenie Kielc, Masłowa, Zagnańska i Sitkówki-Nowiny.

Świadczymy usługi:

- Naprawy, czyszczenie, eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów ściekowych

- prowadzenie działalności usługowo-handlowej w dziedzinie inżynierii sanitarnej, a w szczególności w zakresie poboru i rozprowadzania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, usług wodociągowo- kanalizacyjnych, badań laboratoryjnych wody i ścieków.

 

Ankieta kibica