PGE VIVE KIELCE

Mała Liga Piłki Ręcznej

Mała Liga Piłki Ręcznej jest turniejem, który na mapie województwa świętokrzyskiego pojawił się w 2004 roku. Głównymi celami zawodów są promocja piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia. Jak każda dyscyplina sportu wymaga ciągłego szkolenia młodych ludzi, którzy w przyszłości mają stanowić kadry klubów sportowych. By móc oceniać rezultaty pracy konieczne są rozgrywki drużyn o podobnym poziomie. I właśnie Mała Liga Piłki Ręcznej – turniej prowadzony w trzech kategoriach wiekowych - szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne - stwarza takie możliwości. Profesjonalna organizacja zawodów ukazuje młodym ludziom, że uczestniczą w wielkim wydarzeniu sportowym, w którym nie kto inny, ale właśnie oni odgrywają najważniejszą rolę. Przygotowania do samych rozgrywek odbywają się na wysokim poziomie. Stąd w treningi włączają się zawodnicy PGE VIVE Kielce.

Mała Liga Piłki Ręcznej to jeden z największych tego typu turniejów w Polsce!

Wskazówki udzielane przez zawodników ekstraklasy muszą wywierać na młodzieży duże wrażenie bowiem, dla każdego sportowca, olbrzymim wydarzeniem jest spotkanie z najlepszymi w swojej dyscyplinie. Dodatkowo w roku szkolnym 2010/11, dzięki uzyskanym środkom z funduszy unijnych, 120 nauczycieli wychowania fizycznego uczestniczyło w 150 godzinach zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i po zdanym egzaminie otrzymało tytuł „Instruktora piłki ręcznej” nadany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Ankieta kibica