WODOCIĄGI KIELECKIE

Historia Wodociągów Kieleckich sięga 1929 roku.  Spółka zarządza gospodarką wodno – ściekową i komunalną na terenie Kielc, Masłowa, Zagnańska i Sitkówki-Nowiny.

Świadczymy usługi:

- Naprawy, czyszczenie, eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów ściekowych

- prowadzenie działalności usługowo-handlowej w dziedzinie inżynierii sanitarnej, a w szczególności w zakresie poboru i rozprowadzania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, usług wodociągowo- kanalizacyjnych, badań laboratoryjnych wody i ścieków.

Miasto: Kielce
Kod Pocztowy: 25-701
Ulica: Krakowska 64
Telefon: 41 365 31 00
Faks:  
Strona Internetowa: www.wod-kiel.com.pl
E-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl