08.04.2003, 15:06

Informacja dla członków Klubu Kibica

Ilość miejsc ograniczona.

Klub pokrywa koszty przejazdu, uczestnicy ponoszą koszty biletów.