29.05.2024, 17:56
News

Komunikat Klubu dotyczący zmiany w składzie Zarządu

W związku ze złożoną przez Panią Magdalenę Szczukiewicz w trakcie zakończonego przez Klub wczoraj sezonu rozgrywkowego rezygnacją z zasiadania w Zarządzie Klubu, ze skutkiem na koniec sezonu rozgrywkowego, Rada Nadzorcza dokonała zmian w składzie Zarządu Klubu.
 
Dziękujemy Magdzie za cały wkład pracy i zaangażowanie w minionym sezonie, wyjątkowo trudnym dla Klubu zarówno z perspektywy finansowej, organizacyjnej jak i sportowej.
 
Na okres przygotowania do sezonu 2024/25, to jest na trzy miesiące od 1 czerwca do 31 sierpnia, do wsparcia Wiceprezesa Pawła Papaja w pracach nad jak najlepszym przygotowaniem Klubu do nowego sezonu, Rada Nadzorcza oddelegowała Przewodniczącego RN Pana Szczepana Rumana do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Klubu.