21.04.2004, 08:43

Od dziś I-szym trenerem KS VIVE ponownie Aleksander Malinowski