CHEMAR RUROCIĄGI

Chemar Rurociągi Spółka z o.o. – tak się obecnie nazywa były wydział produkcyjny Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” S.A., który pod koniec 2001 r. wydzielił się jako Zakład Rurociągów Sp. z o.o. w ramach należącego do Skarbu Państwa „Chemaru” S.A. i rozpoczął swój nowy dynamiczny rozwój po pomyślnej prywatyzacji w lipcu 2007 roku.Dziś Chemar Rurociągi Sp. z o.o. jest jednym z największych w Polsce dostawców oferujących kompletne systemy rurociągowe dla odbiorców z Elektrowni, Zakładów Chemicznych i Petrochemicznych. Elementy rurociągów ciśnieniowych są wytwarzane w zgodności z normami PN -EN 13480, PN -EN 12952, przepisami dozorowymi UDT i TŰV lub innymi specyfikacjami technicznymi.
 
Wdrożony System Zarządzania Jakością według normy EN ISO 9001:2008, zatwierdzony również na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 97/23/WE w zakresie projektowania, wytwarzania oraz badań końcowych urządzeń ciśnieniowych i posiadane uznania technologii i uprawnienia personelu, nadane przez Jednostki Notyfikowane, gwarantują spełnienie technicznych i jakościowych wymagań Klientów. Wyroby są produkowane z materiałów ze stali węglowych, stopowych i wysokostopowych, w tym ze stali o strukturze martenzytycznej X10CrMoVNb9-1 (P91) i X10CrWMoVNb9-2 (P92), które są stosowane w układach pracujących w nadkrytycznych parametrach ciśnienia i temperatury pary bloków energetycznych.

 

Oferta:
• Kompleksowa dostawa instalacji rurociągów wraz z projektem i montażem na obiektach Klienta
• Rurociągi wysokociśnieniowe dla energetyki
• Rurociągi technologiczne i przesyłowe dla różnych gałęzi przemysłu
• Elementy rurociągów: łuki gładkie, łuki segmentowe trójniki, czwórniki, kolektory, schładzacze, odcinki pomiarowe, zwężki
• Zamocowania: podparcia i zawieszenia stałosiłowe, o małej zmienności siły, sprężynowe i cięgnowe

 

Usługi:
• Montaż i nadzór dostarczonych urządzeń u klienta na obiekcie
• Diagnostyka rurociągów i zamocowań
• Usługi serwisowe
• Gięcie mechaniczne i indukcyjne rur
• Przeróbka plastyczna
• Obróbka cieplna (Normalizacja, Odprężanie, Odpuszczanie)
• Obróbka powierzchniowa (Czyszczenie Strumieniowo-Ścierne, Szlifowanie)
• Obróbka skrawaniem (Tokarki Uniwersalne, Frezarki, Wiertarki, Wytaczarki)
• Spawanie (Metodą: TIG, MIG MAG, Elektrodą otuloną, Automatyczne pod topnikiem, Orbitalne wąskoszczelinowe TIG)
• Opracowanie dokumentacji techniczne

Miasto: Kielce
Kod Pocztowy: 25-593
Ulica: Olszewskiego 6
Telefon: 41 367 58 00
Faks: 41 367 58 20
Strona Internetowa: www.chemar-piping.pl
E-mail: office@chemar-piping.pl