Zaproszenie do współpracy

Klub 100 to inicjatywa firm i instytucji wspierających Klub Vive Kielce, a ideą tej działalności jest realizacja wzajemnych celów biznesowych przez wszystkich Członków Klubu. Współpraca ta stwarza silne zaplecze finansowe drużyny, a każdemu z partnerów daje możliwość nawiązania kontaktów, umacniania pozycji na rynku oraz kreowania swojego wizerunku jako lojalnego, odpowiedzialnego społecznie i rzetelnego przedsiębiorcy.

Historia powstania Klubu 100 sięga 2002 roku. Inicjatorem pomysłu integracji świętokrzyskiego biznesu jest Bertus Servaas znany kielecki przedsiębiorca,  człowiek o wielu pasjach. Prezes Grupy Kapitałowej Vive, twórca Fundacji Vive Serce Dzieciom, wieloletni pasjonat sportu - Prezes Klubu Sportowego Vive Kielce.

Obecnie do grona Członków należy już ponad 100 Firm, które nie tylko stanowią solidne zaplecze finansowe i intelektualne Klubu Sportowego, ale także tworzą silną grupę lobbingową, mającą zdecydo wanie większe szanse na polu negocjacji handlowych i szeroko pojętej płaszczyźnie biznesowej.

Klub 100 rozwija się w tym kierunku, by firmy nie tylko zyskiwały promocję swojej marki, ale również i korzyści ekonomiczne. Wprowadzane innowacje, dobra współpraca z przedsiębiorcami, mediami czy lokalnym samorządem są zauważane nie tylko w regionie ale i poza nim, dzięki czemu możemy pozyskiwać nowych partnerów i oferować im nie tylko dobrą i skuteczną reklamę, ale również i inne formy współpracy. To wszystko obrazuje, że rozwój Klubu jest nie tylko ukierunkowany na sport, ale również na biznes, któremu poświęcać chcemy wiele czasu.

Zapraszamy do współpracy!


e-mail: marketing(at)kielcehandball.pl

infografika

Formularz Kontaktowy

Imię i nazwisko 
Firma 
E-mail *
Treść wiadomości *