HYDROGEOTECHNIKA

Hydrogeotechnika Sp. z o. o. jest świętokrzyską firmą z niemal 30-letnią historią, założoną w celu podejmowania działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego w gałęziach ochrony środowiska, gospodarki odpadami, geologii i hydrogeologii.

Stały rozwój i stosowanie nowoczesnych technologii pozwoliły jej stać się jedną z wiodących spółek na rynku polskim, świadczących usługi związane z likwidacją różnorodnych zanieczyszczeń środowiska.

Doświadczenie i zaufanie klientów zdobyliśmy realizując prace rozpoznawcze, dokumentacyjne, wiertnicze i wykonawcze związane
z remediacją gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, takich jak: zanieczyszczona ziemia, chemikalia, płuczki wiertnicze, itp. Ponadto wykonujemy roboty wykończeniowe związane z budową dróg i kształtowaniem terenu, pomiary hałasu oraz monitoringi środowiskowe.

Wierzymy, że biznes powinien wywierać pozytywny wpływ na lokalną społeczność, w której funkcjonuje. Dbając o zdrowie, jakość życia i rozwój gospodarczy naszego regionu dostarczamy leczniczą wodę siarczkową z własnych ujęć do obiektów leczniczych
i sanatoryjnych w Busku- Zdroju.

Wspieramy również lokalne kluby sportowe w dyscyplinach tj.: futsalu, piłki nożnej, kolarstwa, tenisa ziemnego i siatkówki. Zarówno w interesach, jak i w sporcie cenimy pozytywne emocje i zasady gry fair play.

Więcej informacji o firmie można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.hydrogeotechnika.pl.

Miasto: Kielce
Kod Pocztowy: 25-116
Ulica:

Ściegiennego 262 A

Telefon: 41 348  06 60
Faks: 41 348 96 00
Strona Internetowa: www.hydrogeotechnika.pl
E-mail: info@hydrogeotechnika.pl