Mała Liga Piłki Ręcznej

15lat mlpr

Mała Liga Piłki Ręcznej jest turniejem, który na mapie województwa świętokrzyskiego pojawił się w 2004 roku. Głównymi celami zawodów są promocja piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia. Jak każda dyscyplina sportu, tak i handball wymaga ciągłego szkolenia młodych ludzi, którzy w przyszłości mają budować kadry klubów sportowych. By móc oceniać rezultaty pracy, konieczne są rozgrywki drużyn o podobnym poziomie.

Mała Liga Piłki Ręcznej – turniej prowadzony w trzech kategoriach wiekowych - szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne - stwarza takie możliwości. Profesjonalna organizacja zawodów ukazuje młodym ludziom, że uczestniczą w wielkim wydarzeniu sportowym, w którym nie kto inny, ale właśnie oni, odgrywają najważniejszą rolę. Przygotowania do samych rozgrywek odbywają się na wysokim poziomie, a w treningi włączają się zawodnicy Łomża Vive Kielce.

Wskazówki udzielane przez zawodników najwyższej klasy rozgrywkowej muszą wywierać na młodzieży duże wrażenie, bowiem dla każdego sportowca olbrzymim wydarzeniem jest spotkanie z najlepszymi w swojej dyscyplinie. Dodatkowo, w roku szkolnym 2010/11, dzięki uzyskanym środkom z funduszy unijnych, 120 nauczycieli wychowania fizycznego uczestniczyło w 150 godzinach zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i po zdanym egzaminie otrzymało tytuł Instruktora piłki ręcznej, nadany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

mlpr4