MOSTOSTAL KIELCE

Mostostal Kielce S.A. wywodzi się z warszawskiego Mostostalu, firmy o półwiekowej historii, która powstała w celu odbudowy mostów zniszczonych w czasie II wojny światowej. Zdobyte przez lata doświadczenie dało firmie pozycję lidera w branży budowlanej. Kielecki oddział powołano w celu budowy lokalnych cementowni i zakładów wapienniczych. Jednak dziś może się on poszczycić uczestnictwem w budowie prawie wszystkich cementowni w Polsce. Firma była także zaangażowana w budowę instalacji ochrony środowiska, modernizacje w przemyśle energetycznym, wznoszenie mostów i wiaduktów, hal przemysłowych, zbiorników na wodę pitną oraz wież telekomunikacyjnych.
Miasto: Kielce
Kod Pocztowy: 25-116
Ulica: Ściegiennego 280
Telefon: 41 361 48 82
Faks:  
Strona Internetowa: www.mostostal-kielce.com.pl
E-mail: mostostal@mostostal-kielce.com.pl