POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

UCZELNIA WIELU MOŻLIWOŚ - ŁĄCZY NAS PASJA  

 

Politechnika Świętokrzyska to nowoczesna uczelnia. Ponad 70 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę pozwala na prowadzenie badań naukowych i realizację zadań dydaktycznych na najwyższym światowym poziomie. Unikalne w skali kraju Centrum Laserowych Technologii Metali (wspólna jednostka Politechniki I Polskiej Akademii Nauk) posiada pełne zaplecze do prowadzenia badań w obszarze technologii laserowych i plazmowych. 

Oferujemy kształcenie na 19 kierunkach i ponad 60 specjalnościach. Różnorodna oferta kształcenia, jaką oferujemy na 5 wydziałach, jest odzwierciedleniem potrzeb rynku pracy i wyzwań, jakie stawia przyszłość.

Doskonalenie jakości kształcenia i podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej to priorytet naszych działań. Młodzi naukowcy z całej Polski uznali w 2016 roku Politechnikę Świętokrzyską za najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce, przyznając jej prestiżowe wyróżnienie PRODOK.

Stawiamy na współpracę z przemysłem i instytucjami otoczenia gospodarczego. Na początku tego roku podpisaliśmy umowę współpracy z Kieleckim Parkiem Technologicznym, w którym, jak informował jego dyrektor, 70 procent zespołów biznesowych tworzą nasi absolwenci. Dobre kontakty z środowiskiem biznesowym sprawiają że absolwenci uczelni są chętnie zatrudniani przez pracodawców. Potwierdzają to również badania prowadzone przez uczelnię wśród absolwentów – ponad 71 procent ankietowanych znalazło zatrudnienie tuż po ukończeniu studiów.

Siłą Politechniki Świętokrzyskiej są kreatywni studenci. Tu realizują swoje pasje, angażują siły w projekty studenckich kół naukowych, zdobywają nagrody w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Naszą wizytówką jest tzw. łazik  marsjański. Drużyna koła Impuls, złożona ze studentów i doktorantów uczelni, zajęła drugie miejsce w zawodach European Rover Challenge 2016 pod Rzeszowem. W tym roku młodzi naukowcy wybierają się ze swoim robotem do Stanów Zjednoczonych, aby zmierzyć się z drużynami z całego świata podczas zawodów University Rover Challenge.

Dbamy nie tylko o umysł. Do dyspozycji studentów jest nowoczesna hala sportowa –sztandarowa inwestycja uczelni. Mieszczą się na niej boiska do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki. Do tego widownia na 500 miejsc oraz sala do aerobiku.

Na uczelni funkcjonuje klub studencki Pod Krechą, wokół którego skupia się życie kulturalne. Liczne koncerty, kabaretony, maratony filmowe, festiwale i przeglądy, oprócz tego prężnie działający chór akademicki i klub turystyczny nie pozwolą zapomnieć niepowtarzalnej atmosfery studiowania w Kielcach. 

Zapraszamy na naszą stronę oraz Fan Page na Facebook:

www.tu.kielce.pl

www.facebook.com/psk.kielce/

 psk

Miasto: Kielce
Kod Pocztowy: 25-314
Ulica: 1000-Lecia Państwa Polskiego 7
Telefon: 41 346 47 43
Faks:  
Strona Internetowa: www.tu.kielce.pl
E-mail: