regulamin-covid-main-header

900_

Dodatkowy regulamin obowiązujący uczestników podczas meczów Łomża Vive Kielce w Hali Legionów w związku ze stanem epidemii, rozporządzeniami rządowymi oraz organizatorów rozgrywek.

Wchodząc do hali kibic deklaruje, że według jego najlepszej wiedzy jest zdrowy od chorób zakaźnych oraz deklaruje, że nie znajduje się na kwarantannie nałożonej przez sanepid.

W dniu meczu, zgodnie z rozporządzeniem nie będzie otwarta kasa biletowa (zachęcamy do zakupu biletów online! Bilety sprzedajemy jedynie na sektory boczne pod ścianą oraz za bramkami). W oczekiwaniu na wejście na halę prosimy o zachowanie zasad dystansu społecznego.

Każdy uczestnik meczu przy wejściu:
- musi zdezynfekować dłonie (odpowiedni płyn zapewni organizator)
- musi mieć zmierzoną temperaturę ciała, przy wyniku powyżej 37,2 st nie ma możliwości wejścia na halę
- musi mieć zasłonięte usta i nos (maseczką lub przyłbicą)
- musi okazać karnet, bilet lub akredytacje
- osoby posiadające karnet VIP wchodzą na halę jedynie bocznym wejściem (VIP na 1 piętrze).

Każdy uczestnik imprezy zobligowany jest do:
- zachowania odpowiedniego dystansu (co najmniej 1,5 metra) w stosunku do innych uczestników imprezy w trakcie poruszania się po hali,
- przebywania w obiekcie jedynie w maseczce/przyłbicy z wyłączeniem czasu spożywania jedzenia i napojów.
- niezmieniania miejsc po zajęciu miejsca na widowni (zabrania się przesiadania na inne miejsce na trybunach)

Miejsca siedzące należy zajmować w szachownice pozostawiając co drugie z nich wolne tak aby zapewnić odpowiedni bezpieczny dystans. Miejsca, które są wyłączone z użytkowania zostaną odpowiednio oznaczone przed każdym meczem.
Wyjątek stanowią osoby z :
1. dzieckiem poniżej 13. roku życia,
2. osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności,
3. osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

ZAJMOWANIE MIEJSC:
OSOBY POSIADAJACE KARNETY:
sektor A: w wydzielonym obszarze na sektorze A - nie obowiązują miejsca na karnetach!
sektor B: w wydzielonym obszarze na sektorach B oraz A i C od środka - nie obowiązują miejsca na karnetach!
sektor C: w wydzielonym obszarze na sektorze C - nie obowiązują miejsca na karnetach!
sektor D: w wydzielonym obszarze na sektorze D - nie obowiązują miejsca na karnetach!
sektor E: w wydzielonym obszarze na sektorze E oraz D i F od środka- nie obowiązują miejsca na karnetach!
sektor F: w wydzielonym obszarze na sektorze F - nie obowiązują miejsca na karnetach!
sektor P-E (dawniej P3): w wydzielonym obszarze na sektorze P3 - nie obowiązują miejsca na karnetach!
sektor P-D (dawniej P1 - za bramką): w wydzielonym obszarze na sektorze P1 - nie obowiązują miejsca na karnetach!
sektor MŁYN: w wydzielonym obszarze na sektorze E - MŁYN.
sektor VIP: zgodnie z numeracją na karnetach (uwaga - odstępy między miejscami zostaną również zachowane)

Uprzejmie prosimy o zajmowanie miejsc możliwe adekwatnych do posiadanego miejsca na karnecie z uwzględnieniem przesunięć wynikających z miejsc wyłączonych z użytku.

OSOBY POSIADAJĄCE BILETY:
Sektor A: zgodnie z przypisanym miejscem w systemie biletowym
Sektor B: zgodnie z przypisanym miejscem w systemie biletowym
sektor D: zgodnie z przypisanym miejscem w systemie biletowym
sektor F: zgodnie z przypisanym miejscem w systemie biletowym
sektor P-D (za bramką): zgodnie z przypisanym miejscem w systemie biletowym
sektor P-F (za bramką): zgodnie z przypisanym miejscem w systemie biletowym

Po zakończeniu meczu widzowie proszeni są o bezzwłoczne opuszczenie obiektu - otwarte zostaną wyjścia również bezpośrednio za trybunami.

Bezwzględnie zabronione jest wejście na parkiet i bezpośredni kontakt z zawodnikami, trenerami i sędziami spotkania.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wzajemną wyrozumiałość.

Zasady powyższe będą obowiązywać do momentu odwołania obostrzeń sanitarnych.

900_

Masz pytania? Pytaj!

Jeśli masz wątpliwości lub coś jest dla Ciebie niejasne, pytaj. W sprawie karnetów zapraszamy do kontaktu z sekretariatem klubu pod numerem tel.: 41 36 76 718, wewn. 949, lub bezpośrednio z Agnieszką Jęczmińską, e-mail: a.jeczminska@kielcehandball.pl, tel.: +48 601 076 619.

RODO [link] 

 

Kup karnet