WODOCIĄGI KIELECKIE

Wodociągi Kieleckie świadczą usługi:

- naprawy, czyszczenie, eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- badania laboratoryjne wody, ścieków i osadów ściekowych

- prowadzenie działalności usługowo-handlowej w dziedzinie inżynierii sanitarnej, a w szczególności w zakresie poboru i rozprowadzania wody

- odprowadzania i oczyszczania ścieków,

- usług wodociągowo- kanalizacyjnych,

- badań laboratoryjnych wody i ścieków.

Więcej informacji: www.wod-kiel.com.pl

.

Miasto: Kielce
Kod Pocztowy: 25-701
Ulica: Krakowska 64
Telefon: 41 365 31 00
Faks:  
Strona Internetowa: www.wod-kiel.com.pl
E-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl