FABET

Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych FABET S.A. Kielce jest jedną z największych firm produkujących elementy prefabrykowane w Polsce, działającą na rynku budowlanym od 1975 roku.

 
Przez pierwsze lata swej działalności firma specjalizowała się wyłącznie w produkcji prefabrykatów dla budownictwa mieszkaniowego. Od początku lat 90 rozszerzono zakres produkcji o elementy dla budownictwa przemysłowego, przeznaczone do wznoszenia: hal przemysłowych, centrów handlowych, parkingów wielopoziomowych, nowoczesnych osiedli mieszkaniowych, hoteli, szpitali, oczyszczalni ścieków, zbiorników wody. W 2004 r. rozpoczęto prace związane z uruchomieniem produkcji elementów sprężonych. Z początkiem 2005 r. uruchomiono produkcję strunobetonowych belek mostowych typu KUJAN, a w następnej kolejności belek strunobetonowych nowej generacji KUJAN NG oraz belek typu T. Produkcja sprężonych belek mostowych nadzorowana jest przez IBDiM Warszawa. W 2005 roku rozpoczęto także wytwarzanie elementów ekranów akustycznych : belek podwalinowych i płyt prefabrykowanych zespolonych z warstwą dźwiękochłonną.  
 
Na terenie zakładu znajduje się hala produkcyjna o powierzchni 12 tyś. m2  z 7 nawami produkcyjnymi wyposażonymi w suwnice o udźwigu 5-30 ton. Posiadamy techniczne możliwości do wykonywania elementów o dużych gabarytach i ciężarze do 60 ton. Firma posiada zautomatyzowany węzeł betoniarski, a produkcja odbywa się w halach zamkniętych, niezależnie od temperatury i warunków pogodowych. 
 
Zatrudniamy wysoko-wykwalifikowaną załogę potrafiąca wykonać każde skomplikowane i nietypowe zlecenie. 
 
FABET S.A. Kielce należy do Stowarzyszenia Producentów Betonów.
Miasto: Kielce
Kod Pocztowy: 25-116
Ulica: Ściegiennego 270
Telefon: 41 344 14 94
Faks:  
Strona Internetowa: www.fabet.com.pl
E-mail: fabet@fabet.com.pl