Fundacja Iskra Rozpala Pasję

slider fundacja

 fundacja ISKRA ROZPALA PASJE logo 2024 kolor pion

Fundacja „ISKRA ROZPALA PASJĘ” stawia przed sobą dwa główne cele: rozwój i popularyzację piłki ręcznej. Początkowo działania obejmą zakresem region świętokrzyski, w miarę rozwoju w planach są także projekty obejmujące szerszą działalność.

Naszej dyscyplinie bardzo potrzebne jest wsparcie szkolenia, promocji wśród dzieci i młodzieży oraz rozwój potencjału instruktorów i trenerów. W celach statutowych oraz w planie działań znajdziecie główne informacje dotyczące kierunku pracy podmiotu.

Prezesem Fundacji będzie Karol Bielecki - legenda polskiej piłki ręcznej.

Zapraszamy do współpracy wszystkich darczyńców oraz osoby zainteresowane rozwojem piłki ręcznej.  

Fundacja „ISKRA ROZPALA PASJĘ” ma także zjednoczyć środowisko w celu współpracy w zakresie rozwoju dysycpliny.

 

 

CELE STATUTOWE FUNDACJI


Promocja i rozwój piłki ręcznej, klubu piłki ręcznej KS Iskra Kielce S.A., zawodników i trenerów piłki ręcznej oraz innych podmiotów lub osób realizujących inicjatywy związane z piłką ręczną, udzielanie im wszelkiego wsparcia i pomocy (np. organizacyjnej lub materialnej, finansowej), a w szczególności, ale nie wyłącznie:

1/ prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej w zakresie kultury fizycznej a zwłaszcza piłki ręcznej

2/ podejmowanie działań na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu piłki ręcznej w Kielcach, zarówno na poziomie młodzieżowym, amatorskim, jak i profesjonalnym, poprzez wspieranie funkcjonowania:
   a) klubu piłki ręcznej KS Iskra Kielce S.A.
   b) stowarzyszenia wspierającego i prowadzącego grupy młodzieżowe piłki ręcznej
   c) zawodników i trenerów piłki ręcznej
   d) innych podmiotów lub osób realizujących inicjatywy związane z piłką ręczną
   e) utalentowanych zawodników pochodzących zwłaszcza z regionu świętokrzyskiego

3/ przeciwdziałanie wszelkim negatywnym zjawiskom w piłce ręcznej oraz w życiu społecznym dzieci i młodzieży (używki, uzależenienia)

4/ wspieranie i pomoc dla osób szczególnie zasłużonych dla kieleckiej piłki ręcznej, w tym w szczególności zawodników i trenerów

5/ Promocja miasta i regionu poprzez wsparcie dla męskiej drużyny piłki ręcznej działającej w Kielcach

6/ Integracja środowiska biznesowego przy wydarzeniach sportowych piłki ręcznej

7/ prowadzenie szkoleń trenerów w piłce ręcznej, zwłaszcza w województwie Świętokrzyskim i w Kielcach w tym:
Utworzenie Akademii trenerskiej szkolącej dzieci i młodzież oraz trenerów na poziomie mistrzowskim
Wykorzystanie potencjału trenerskiego trenerów seniorskiej drużyny oraz byłych zawodników piłki ręcznej
Zwiększanie ilości trenerów, motywowanie ich do pracy oraz organizacja narzędzi do pracy
Pozyskiwanie środków samorządowych, ministerialnych i unijnych na prowadzenie szkoleń

8/ pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności statutowej fundacji.

Przy realizacji swoich celów statutowych Fundacja współdziała z organami władzy oraz administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, instytucjami i innymi podmiotami prawa.