Akredytacje

PGNIG SUPERLIGA I PUCHAR POLSKI

Akredytacje na poszczególne mecze PGNiG Superligi i PGNiG Pucharu Polski w sezonie 2021/2022 przyznawane są za pośrednictwem systemu Accredito. Procesy akredytacyjne uruchamiane są każdorazowo na kilka dni przed danym meczem, rozgrywanym w Hali Legionów. W celu aplikowania o akredytację należy założyć konto na stronie Accredito.com oraz zasubskrybować biuro prasowe Łomża Vive Kielce.

LIGA MISTRZÓW

Dziennikarze radiowi, telewizyjni oraz telewizji internetowych akredytują się na mecze EHF Champions League za pomocą specjalnego formularza, udostępnionego przez EHF. Formularz ten ma postać arkusza kalkulacyjnego, w którym z listy rozwijanej należy wybrać mecz, na który chcą się Państwo akredytować, a następnie wypełnić pozostałe pola. Wypełnione wnioski należy wysłać na adres  mediaTV(at)ehfmarketing.com w formacie .xls lub .pdf, najpóźniej trzy dni przed terminem spotkania.

POBIERZ WNIOSEK AKREDYTACYJNY EHF NA FAZĘ GRUPOWĄ

Proces akredytacyjny na domowe mecze Łomża Vive Kielce w Lidze Mistrzów dla pozostałych dziennikarzy oraz fotoreporterów jest każdorazowo uruchamiany za pośrednictwem systemu Accredito.

UWAGA

Na rozgrywki polskie obowiązują aktualne regulacje krajowe. Na mecze Ligi Mistrzów, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej, dziennikarze chcący mieć dostęp do stref dla mediów, muszą być: albo zaszczepieni przeciwko Covid-19, albo ozdrowieńcami, albo posiadać niegatywny wynik testu PCR wykonany 48h przed meczem. 

 

KONTAKT

W razie pytań dotyczących procesu akredytacyjnego prosimy o kontakt.

 

Magda Pluszewska
Media & Communication Manager
e-mail: m.pluszewska(at)kielcehandball.pl
kom.: +48 669 668 118

ENGLISH

POLISH LEAGUE & CUP

Accreditations for individual matches of PGNiG Superliga and PGNiG Polish Cup in the season 2021/22 are available through the Accredito system. Each time accreditation processes are run a few days before a particular match played in the Hala Legionów. In order to apply for accreditation, you need to create an account on the Accredito.com website and subscribe the Łomża Vive Kielce press office channel.

If impossible, please, contact us directly at m.pluszewska(at)kielcehandball.pl.

CHAMPIONS LEAGUE

Radio, TV and Internet TV journalists apply fr accreditations for the Velux EHF Champions League matches using a special form provided by the EHF. The form is the Excel spreadsheet, in which you should select the match you want to apply for from the drop-down list and then fill in the remaining fields. Completed foorms should be sent to mediaTV(at)ehfmarketing.com in .xls or .pdf format, at the latest three days ahead of the game.

DOWNLOAD THE ACCREDITATION FORM FOR GROUP PHASE

The accreditation process for home matches of Łomża Vive Kielce in the Champions League for other journalists and photographers is run via the Accredito system. If you can not create an account, please, contact us directly at m.pluszewska(at)kielcehandball.pl.

ATTENTION

Entry to the Polish league matches is based on current domestic regulations. For Champions League matches, according to the guidelines of the European Handball Federation, journalists wishing to have access to the media zones must either be tested fo, vaccinated against or recovered from Covid-19.

 

CONTACT

If you have any questions regarding accreditation process, do not hesitate to contact us.

 

Magda Pluszewska
Media & Communication Manager
e-mail: m.pluszewska(at)kielcehandball.pl
mobile: +48 669 668 118