Akredytacje

PGNIG SUPERLIGA I PUCHAR POLSKI

Akredytacje na poszczególne mecze PGNiG Superligi i PGNiG Pucharu Polski w sezonie 2022/2023 przyznawane będą za pośrednictwem systemu Accredito. Procesy akredytacyjne uruchamiane są każdorazowo na kilka dni przed danym meczem, rozgrywanym w Hali Legionów. W celu aplikowania o akredytację należy założyć konto na stronie Accredito.com oraz zasubskrybować biuro prasowe Łomża Industria Kielce.

O AKREDYTACJE SEZONOWE ZA POŚREDNICTWEM ACCREDITO MOŻNA APLIKOWAĆ DO 15.08.2022.

LIGA MISTRZÓW

Dziennikarze radiowi, telewizyjni oraz telewizji internetowych akredytują się na mecze EHF Champions League za pomocą specjalnego formularza, udostępnionego przez EHF. Formularz ten ma postać arkusza kalkulacyjnego, w którym z listy rozwijanej należy wybrać mecz, na który chcą się Państwo akredytować, a następnie wypełnić pozostałe pola. Wypełnione wnioski należy wysłać na adres  mediaTV(at)ehfmarketing.com w formacie .xls lub .pdf, najpóźniej trzy dni przed terminem spotkania.

Proces akredytacyjny na domowe mecze Łomża Industria Kielce w Lidze Mistrzów dla pozostałych dziennikarzy oraz fotoreporterów jest każdorazowo uruchamiany za pośrednictwem systemu Accredito. 

KONTAKT

W razie pytań dotyczących procesu akredytacyjnego prosimy o kontakt.

Norbert Rzeszut
e-mail: n.rzeszut(at)kielcehandball.pl
kom.: +48 538 628 855

ENGLISH

POLISH LEAGUE & CUP

Accreditations for individual matches of PGNiG Superliga and PGNiG Polish Cup in the season 2022/23 will be available via the Accredito system. Each time accreditation processes are run a few days before a particular match played in the Hala Legionów. In order to apply for accreditation, you need to create an account on the Accredito.com website and subscribe the Łomża Industria Kielce press office channel.

YOU CAN APPLY FOR AN ACCREDITATION FOR THE WHOLE SEASON UNTIL 15.08.2022.

If impossible, please, contact us directly at n.rzeszut(at)kielcehandball.pl.

CHAMPIONS LEAGUE

Radio, TV and Internet TV journalists apply fr accreditations for the Velux EHF Champions League matches using a special form provided by the EHF. The form is the Excel spreadsheet, in which you should select the match you want to apply for from the drop-down list and then fill in the remaining fields. Completed foorms should be sent to mediaTV(at)ehfmarketing.com in .xls or .pdf format, at the latest three days ahead of the game.

The accreditation process for home matches of Łomża Industria Kielce in the Champions League for other journalists and photographers is run via the Accredito system. If you can not create an account, please, contact us directly at n.rzeszut(at)kielcehandball.pl. 

CONTACT

If you have any questions regarding accreditation process, do not hesitate to contact us.

Norbert Rzeszut
e-mail: n.rzeszut(at)kielcehandball.pl
mobile: +48 538 628 855