Sprawy korporacyjne

KS VIVE Handball Kielce S. A.

KRS: 0000622365

Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN, w całości wpłacony