ZDZ KIELCE

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją szkoleniową w regionie, która prowadzi działalność edukacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego, południowej części woj. mazowieckiego (podregion radomski) oraz w powiecie miechowskim w woj. małopolskim. Firma zalicza się do czołowych niepublicznych organizacji edukacyjnych w Polsce. W skali kraju wyróżnia się bogatą tradycją, doświadczeniem i renomą, a wśród klientów indywidualnych cieszy się powszechnym zaufaniem. Jest również wiarygodnym i solidnym partnerem dla przedsiębiorstw i instytucji. ZDZ działa na rynku usług oświatowych nieprzerwanie od ponad 60 lat. Celem działania firmy jest podwyższenie kwalifikacji osób dorosłych, a także kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie szkolnym. Wysoki poziom kształcenia zapewnia wykwalifikowana kadra dydaktyczna i nowoczesna baza lokalowo-sprzętowa. Działalność w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach organizowana jest zgodnie z wdrożonym i certyfikowanym Systemem Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.

Szkolenia organizowane przez ZDZ w Kielcach są podstawą działalności firmy. ZDZ oferuje szeroką gamę szkoleń, które umożliwiają doskonalenie w danej dziedzinie, przekwalifikowanie, zdobycie zawodu oraz uzyskanie tytułów kwalifikacyjnych i uprawnień zawodowych. Kursy organizowane przez firmę ukończyło już ponad milion osób. ZDZ prowadzi również edukację w sieci 86 niepublicznych szkół różnych typów, a młodzież i dorośli mogą kształcić się w blisko 40 zawodach i specjalnościach. Wszystkie placówki posiadają uprawnienia szkół publicznych. ZDZ umożliwia swoim uczniom poszerzanie umiejętności praktycznych na atrakcyjnych stażach zagranicznych w krajach Unii Europejskiej, w których uczestniczyło ponad 700 uczniów. Zakład świadczy również bezpłatne usługi poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy i zapewnia pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych. Integracja Polski z UE umożliwiła organizowanie szkoleń współfinansowanych ze środków unijnych. Od 2005 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zrealizowane zostały przez ZDZ projekty edukacyjne, które umożliwiły bezpłatny udział w szkoleniach blisko 23 tys. mieszkańcom regionu.

Miasto: Kielce
Kod Pocztowy: 25-328
Ulica: Śląska 9
Telefon: 41 366 47 91
Faks:  
Strona Internetowa: www.zdz.kielce.pl
E-mail: zdz@zdz.kielce.pl